KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Zdunkowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Zdunków, Sarnów, Podmieście, Marianów, Boguszówka, Markowola Kolonia, Wysokie Koło, Kociołek, Markowola, Zwola, Mieścisko, Regów Nowy.