Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Oleksowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Oleksów, Sławczyn, Zalesie, Regów Stary, Borek, Wólka Bachańska stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu, chlorków i boru.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Zdunkowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Zdunków, Sarnów, Podmieście, Marianów, Boguszówka, Markowola Kolonia, Wysokie Kolo, Kociołek, Markowola, Zwola, Mieścisko, Regów Nowy stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Gniewoszowie, gmina Gniewoszów, pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Gniewoszów, Regów Nowy, stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej manganu.

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kozienicach


Pełna treść komunikatu.