Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w sprawie ogłoszenia terminu zgłaszania kandydatów do wyborów uzupełniających na członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz regulaminu i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1394 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 901) zarządza się, co następuje:

§1.

Kandydatów, na członka Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zgłasza się w terminie do dnia 8 marca 2019 r.

§2.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2019 r.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego