Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Kozienicach

Prezes Sądu Rejonowego w Kozienicach informuje, że na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także przepisów ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 2020r. poz. 374) i §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2020 r., poz. 433) oraz rekomendacji administracyjno porządkowych Ministra Sprawiedliwości

  1. Zamknięto do odwołania budynek Sądu Rejonowego w Kozienicach oraz wstrzymano bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Interesanta oraz we wszystkich komórkach organizacyjnych Sądu.
  2. Zarządzono przyjmowanie wszelkich pism procesowych i wniosków wyłączne drogą pocztową oraz ustalono możliwość składania zapytań niewymagających złożenia pisma procesowego także drogą elektroniczną na adresy Biura Obsługi Interesantów oraz adresy Wydziałów dostępne na stronie internetowej Sądu htlp://www.kozienice.sr.gov.pl/
  3. Wstrzymano do odwołania wysyłkę wszelkich pism sądowych, z doręczeniem, których związane jest rozpoczęcie biegu terminów procesowych, z wyłączeniem spraw pilnych wskazanych w § 2 ust 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2019 r.) oraz egzekucyjnych i wieczystoksięgowych
  4. Wstrzymano wyznaczanie terminów rozpraw i posiedzeń do końca miesiąca kwietnia 2020 roku oraz odwołano terminy rozpraw i posiedzeń już wyznaczonych na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi.

 

WICEPREZES SĄDU REJONOWEGO
Krzysztof Jerzy Piaseczny