Komunikat Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

w sprawie zmian warunków utrzymywania drobiu

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach, informuje, że od dnia 06.04.2017r. przestaje obowiązywać nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu), oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Hodowcy i producenci powinni starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo od przebywania w zbyt bliskiej odległości.

Nie obowiązuje nakaz wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami do kurników, z wyjątkiem ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
lek. wet. Wioletta Grudzińska