Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie Wójta Gminy Gniewoszów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

Treść zarządzenia