Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać do 15 września poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020.