Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza konsultacje społeczne w terminie od 29 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.

Pełna treść zarządzenia