Konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie lokalnej strategii rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” w gminie Gniewoszów.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kozienice, Garbatka – Letnisko, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów. Strategia będzie obejmowała lata 2021-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne Stowarzyszenia, mieszkańców gminy Gniewoszów oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania analizy obszaru LGD.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, w dniu 07 czerwca 2022 roku o godzinie 10.00

W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Gniewoszów oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru. Jednym ze sposobów tego udziału w budowie naszej wspólnej Lokalnej Strategii Rozwoju jest poznanie poglądów na temat problemów obszaru i kierunków zmian jakie powinny być wywołane realizacją strategii.

Połączenie sił i wspólna praca, to początek wspólnego sukcesu w nowej perspektywie finansowej  PROW 2021-2027.

Jeżeli chcecie mieć Państwo  wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka”, jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was.

Prosimy również o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb Państwa gminy. Na jej podstawie określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania, które będziemy realizować w nowym okresie programowania PROW 2021 – 2027. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mailowy biura LGD „Puszcza Kozienicka”: biuro@lgdkozienice.pl.

Ankieta jest również dostępna na naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl w zakładce: PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021-2027

 

Serdecznie Zapraszamy!!!

Z wyrazami szacunku Irena Bielawska – Prezes Zarządu


Ankieta konsultacje społeczne