LGD „Puszcza Kozienicka“ zaprasza na bezpłatne szkolenia i warsztaty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków UE oraz na warsztaty animacyjne zgodnie z planem komunikacji LSR 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach i szkoleniach prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerami telefonów – 793 864 252; (48) 366 18 99 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@lgdkozienice.pl. Zapisów można również dokonywać osobiście w biurze projektu: Kozienice, ul. M. Kopernika 8/17 w godzinach 9.00 – 17.00.

Nazwa szkolenia/warsztatów

Termin i miejsce szkolenia/warsztatów

Warsztaty „Świat z papieru” 29.01.2018r

godz. 9.00

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Kwiaty z bibuły” 05.02.2018r.

godz. 9.00

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Decoupage” 12.02.2018r.

godz. 9.00

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Scrapbooking” 19.02. 2018r.

godz. 9.00

Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Kozienicach

Warsztaty „Decoupage” 5.03.2018r.

godz. 14.30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Rozwój działalności gospodarczej Marzec

Biuro LGD – Kozienice

Szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy dla sektora gospodarczego – Podejmowanie działalności gospodarczej Marzec

Biuro LGD – Kozienice

Warsztaty przyrodniczo – rękodzielnicze 10.04.2018r.

godz. 13.30

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa w Świerżach Górnych

Warsztaty z papieroplastyki Kwiecień

Gniewoszów

Warsztaty przyrodniczo – rękodzielnicze Maj

Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie

Szkolenie dla beneficjentów prawidłowa realizacja i rozliczenie finansowe projektu grantowego Czerwiec

Biuro LGD – Kozienice

Warsztaty z papieroplastyki Czerwiec

Garbatka – Letnisko

Warsztaty „Decoupage” Wrzesień

Głowaczów

Warsztaty z papieroplastyki Październik

Magnuszew

Warsztaty rękodzielnicze Listopad

Grabów nad Pilicą