Maria Konopnicka – życie i twórczość.

18 maja 2022 r. zajęcia w klubie poświęciliśmy postaci Marii Konopnickiej, bowiem rok 2022 ogłoszony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Marii Konopnickiej.

23 maja 2022 roku przypada też 180 rocznica urodzin tej wielkiej poetki i nowelistki. Maria Konopnicka (1842-1910) uważana jest za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek okresu realizmu. Była także tłumaczem i krytykiem literackim. Przy pomocy utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze. Seniorzy poznali życiorys poetki, recytowali piękne jej wiersze oraz odwiedzili wirtualnie Muzeum w Żarnowcu.

E. Łyszcz