Mazowieckie Syreny+ – rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki przystąpił do realizacji projektu Mazowieckie Syreny +.

Realizacja projektu pozwoli na:

  • powiadamianie obywateli o zagrożeniach na terenie województwa mazowieckiego;
  • uruchamianie systemów z każdego szczebla zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo);
  • możliwość przekazywania komunikatów głosowych o zagrożeniach;
  • zachowanie poufności przekazywanych informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, a jednostką samorządu terytorialnego;
  • możliwość utrzymania stałego kontaktu przez jednostki samorządu terytorialnego z administracją rządową szczebla centralnego;
  • możliwość bezpośredniego otrzymywania informacji od instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej RP.

Finansowanie
Projekt Wojewody Mazowieckiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wartość projektu: 13.149.508,00 zł

Kwota dofinansowania: 75% z FBW: 9.862.131,00 zł

Kwota rezerwy celowej: 25% z budżetu państwa: 3.287.377,00 zł