MIAS Mazowsze 2020

Po raz kolejny Gmina Gniewoszów w grudniu 2019 roku złożyła projekty o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020. Otrzymaliśmy dofinansowanie dla 5 projektów, dotyczą one:

  • modernizacji świetlicy wiejskiej w Zdunkowie,
  • modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguszówka,
  • budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wólka Bachańska,
  • budowa ogrzewania gazowego świetlicy wiejskiej w Borku,
  • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów.

Realizacja tych projektów pomoże stworzyć lepsze warunki życia mieszkańcom naszej gminy.

Więcej informacji: http://kozienice24.pl/nowosci,top,1,1,nowe_place_zabawi_a_takze_remont,9958.html

Fot. Rafał Rajkowski/FB