,,Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana’’

Dnia 18 grudnia 2016r. (niedziela) podczas Spotkania Wigilijnego mieszkańców gminy Gniewoszów został rozstrzygnięty konkurs literacki „Moja mała ojczyzna słowem wiersza malowana”. Nagrody i wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Gniewoszów p. Marcin Szymon Gac.

Organizatorami projektu była Biblioteka Publiczna i Biblioteka Szkolna w Gniewoszowie. Celem konkursu było m.in. utrwalenie tradycji i piękna ,,małej ojczyzny’’, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do pisania i prezentowania swojej twórczości, rozwijanie wrażliwości młodych twórców, integracja międzypokoleniowa.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników. Wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. W kategorii szkół podstawowych przyznano dwa równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie: Maria Banaś z klasy III,,b’’ i Patryk Lentas z klasy III,,b’’; w kategorii uczniów gimnazjum pierwsze miejsce zajął Eryk Lentas z klasy III,,b’’; w kategorii dorośli pierwsze miejsca zajęła p. Wiktoria Kozuń.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia, byli to: Julia Baran, Mateusz Grudzień, Weronika Szewczyk, Andżelika Banaś, Marcelina Banaś, Paulina Chmielewska, Agata Kultys, Agata Szewczyk, Marta Szewczyk, Danuta Błażyńska, Krystyna Szewczyk.

Tego typu konkursy pozwalają odkrywać nowe talenty, wyzwalają aktywność twórczą i potwierdzają, że piękno,, małej ojczyzny’’ warto dostrzec, opisać i utrwalić…,,słowem wiersza’’.

Biblioteka Publiczna i Szkolna