Nabór na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Gniewoszów – Gminny Komisarz Spisowy w Gniewoszowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  do 9 lutego 2021r.

Formularz – Nabór na rachmistrzów

Ogłoszenie – Nabór na rachmistrzów 2021