Nabór uczestników do klubu Senior+

Gmina Gniewoszów ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” przy ul. Polnej 10 w Gniewoszowie. JEŻELI JESTEŚ:

  • mieszkańcem Gminy Gniewoszów w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” w Gniewoszowie. Klub Senior+ to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych.
Korzystanie z oferty Klubu będzie bezpłatne. W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 25 osób.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów w
godzinach pracy urzędu w terminie do 29 listopada 2019 roku.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 48 6215 003.
Wzory deklaracji dostępne są na stronie internetowej www.gniewoszow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Gniewoszów.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020