Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 3/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin składania wniosków od dnia 22 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. do godziny 16.00.

 Więcej informacji  znajduje się  na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o środki. Przypominamy, że wszyscy Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD „Puszcza Kozienicka”.  W celu umówienia się na spotkanie doradcze prosimy o kontakt z biurem: Tel: 48 366 18 99