Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości”

Wójt Gminy Gniewoszów
ogłasza konkurs

Najładniejsze podwórko – wizytówką mojej miejscowości”

Zgłoszenie należy wysłać do dnia 1 czerwca 2019 r na adres: Urząd Gminy Gniewoszów, 26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16, dostarczyć do sekretariatu lub pok. nr 5 w urzędzie gminy.

Komisja konkursowa oceni i sfotografuje zgłoszone do konkursu podwórka i wspólnie zagospodarowane miejsca: od 1 do dnia 10 lipca

Ogłoszenie listy zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w czasie wystawy „Twórcy ziemi gniewoszowskiej”

Informacji udziela Danuta Błażyńska tel.48 621 50 03 wew 39