Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

W 2009 roku opolskie organizacje kombatanckie skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, „Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”, „Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej”, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, a po jego śmierci prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt i podpisał ustawę w dniu 9 lutego 2011 roku.

Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta:

„jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, dlaczego na celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”. Inicjatorom powstania święta zależało szczególnie na ustanowieniu go przed 1 marca 2011 roku, aby pierwszymi obchodami uczcić 60. rocznicę zamordowania dowództwa WiN.

…Bóg, Honor, Ojczyzna – te słowa święte, sprawę świętą

W sercu wyryte miała Armia, nazwana Wyklętą.

Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie,

Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie.

 

Że trwali mężnie do końca na straży wolności

Wybito im zęby, bandytami nazwano, połamano kości.

Wrzucono do dołów z wapnem, przysypano śmieciami,

Opluto, skazano na hańbę i wieczną niepamięć.

 

Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera

Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach…”

  (fragment wiersza Krystyny Śliwińskiej)