Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja Starosty Kozienickiego w sprawie lokalizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kozienickiego.