Nowe ogrodzenie przy PSP w Wysokim Kole

W sierpniu br. zakończyliśmy roboty budowlane polegające na wymianie grodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole od strony drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej.

Prace obejmowały demontaż starego ogrodzenia na długości ok. 292 m oraz budowę nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 1,53 m, które zostało pomalowane i ocynkowane. Wykonano podmurówkę oraz zamontowano bramy i furtki.

Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 55 tys. zł., z czego środki finansowe w kwocie 31 343, 68 zł udało nam się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota to środki własne gminy.

Z pewnością nowe ogrodzenie pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zarówno dzieci korzystających z boiska szkolnego, placu zabaw jak i mieszkańców spędzających aktywnie czas na siłowni zewnętrznej.