Nowy chodnik w Borku

Zakończono budowę chodnika w miejscowości Borek przy drodze powiatowej nr 1737W, na odcinku od budynku szkoły do końca zabudowy, po lewej stronie drogi. Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach we współpracy z Gminą Gniewoszów. Wartość wykonanych robót wynosi 169 125,07 zł. Udział Gminy Gniewoszów w sfinansowaniu tej inwestycji to 90 000 zł. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w centrum miejscowości, na odcinku, gdzie zarówno ruch pieszych jak i pojazdów jest największy.