Nowy program „Czyste powietrze”

Informujemy, że od dnia 03.01.2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Poniżej najbardziej istotne modyfikacje nowej wersji programu:

 1. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego jeżeli ich dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 100 000 zł.
 2. Zwiększeniu ulegają kwoty umożliwiające skorzystanie z podwyższonego poziomu dofinansowania:
  1. Gospodarstwo domowe wieloosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 894 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 1 564 zł,
  2. Gospodarstwo domowe jednoosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 2 651 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 2189 zł.
 3. Zwiększeniu ulegają kwoty umożliwiające skorzystanie z najwyższego poziomu dofinansowania:
  1. Gospodarstwo domowe wieloosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 090 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 900 zł
  2. Gospodarstwo domowe jednoosobowe przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 526 zł do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 1 260 zł.
 4. Zwiększenie kwot maksymalnego dofinansowania:
  1. Poziom podstawowy do 66 000 zł przy kompleksowej termomodernizacji do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 30 000 zł,
  2. poziom podwyższony do 99 000 zł przy kompleksowej termomodernizacji do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 37 000 zł,
  3. poziom najwyższy do 135 000 zł przy kompleksowej termomodernizacji do dnia 03.01.2023 r. była to kwota 69 000 zł.
 5. Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT przy podwyższeniu intensywności dofinansowania w celu zrekompensowania niniejszej zmiany.
 6. Zmiana portalu na jakim dostępny jest formularz wniosku o dofinansowanie wniosek o dofinansowania:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze – wniosek składany z podpisem elektronicznym

https://gwd.nfosigw.gov.pl – wniosek składany w formie papierowej

Szczegółowy informacje o Programie dostępne są w:

serwisie https://czystepowietrze.gov.pl/,
załączonej do ogłoszenia broszurze informacyjnej,
punkcie Konsultacyjno-informacyjnym programu pod numerem kontaktowym 48 621 50003
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, pok. 8.


Pobierz broszurę