Historia

Marianów

Pierwotnie obszar obecnej miejscowości zajmowały grunty folwarczne. Na mapie z 1839 roku widzimy w miejscu obecnej wsi obszar leśny o nazwie „Leśnik” Wieś powstała w końcu XIX wieku. Leżała w gminie Sarnów i parafii Oleksów. W 1883 roku w Marianowie stało 15 domów a mieszkało 96 mieszkańców. Obszar wsi wynosił 430 mórg ziemi. W 1938 roku we wsi stało 35 domów

Markowola

Według spisu poborowego powiatu radomskiego z 1508 roku Markowola zwana wtedy Wolia należała do Stanisława Regowskiego dziedzica Regowa. Jako dziedzictwo Regowskich Markowola dzieliła losy wsi Regów. W 1827 roku miejscowość liczyła 17 domów i 145 mieszkańców. W końcu XIX wieku była to wieś włościańska oznaczało to, iż nie było we wsi gruntów dworskich. Markowola leżała w tym czasie w gminie Sarnów i parafii Regów. We wsi było 20 domów i 160 mieszkańców. Obszar wsi to 432 mórg ziemi. W 1938 roku w Markowoli stało 46 domów.

Markowola-Kolonia

Wieś powstała dopiero w początkach XX wieku. W 1938 roku we wsi stało 48 domów.

Mieścisko

W 1690 roku była to wieś należąca do dóbr Sarnów należących do rodu Gniewoszów. W tym czasie mieszkało we wsi 10 rodzin chłopskich. Zobowiązani byli oni do pracy na polach pańskich po 3 dni w tygodniu i dodatkowo po 4 dni w czasie żniw. Każdy z nich posiadał po jednym wole do prac polowych. Ich obowiązkiem, prócz pańszczyzny, było oddawanie raz w roku dla dwory po 10 kapłonów, po 1 gęsi i po jednym korcu żyta. Nazwiska chłopów z tej miejscowości z tego okresu to: Bartek, Stanisław Paterek, Krzysztof Bocian, Paweł Kusio, Kulik, Mosko, Jan Janka, Maciej Pieniek, Skowron i Michał Szczepa. W 1707 roku we wsi mieszkali: Jan Paterek, Krzysztof Bocian, Grzegorz Mosko, Jakub Kowalczyk, Krzysztof Kulawa, Wojciech Skowron, Szymon Mosko i Walek Owczarz. Zobowiązani byli do pracy na polach dworskich przez 3 dni w tygodniu. Musieli oddawać do folwarku po 10 kapłonów i jednej gęsi rocznie. Wieś, należąc do dóbr sarnowskich w początkach XVIII wieku, przeszła na własność rodu Szembeków a następnie Mycielskich. Po Mycielskich w końcu XVIII wieku wieś należała do rodziny Działyńskich. W 1881 roku Mieścisko liczyło 12 domów i 101 mieszkańców. Nie było we wsi gruntów dworskich. W tym czasie ta miejscowość leżała w gminie Sarnów i parafii Oleksów. W 1938 roku we wsi stało 23 domy