Obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2018 roku w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole rozpoczęły się parafialno – gminne obchody tego wyjątkowego święta.

O godz. 9:00 wprowadzeniem pocztów sztandarowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie oraz pocztu flagowego, rozpoczęła się Msza św. za Ojczyznę koncelebrowana przez proboszcza parafii ks. kan. Szymona Muchę i ks. Arkadiusza Bernata .W wyjątkowej homilii ks. kanonik podkreślał ważną rolę jedności w rodzinie i w narodzie.

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych Marcin Szymon Gac – Wójt Gminy Gniewoszów, pracownicy urzędu gminy , radni, sołtysi, uczniowie placówek oświatowych naszej gminy, Dyrektor PSP w Wysokim Kole Joanna Kowalczyk, Komendant Policji w Gniewoszowie podinsp. Adam Kultys, druhowie gminnych jednostek OSP oraz sąsiednich Opatkowic, mieszkańcy gminy oraz goście.

Po błogosławieństwie odbyła się poruszająca akademia w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie. Następnie orszak uczestników uroczystości przemaszerował na cmentarz wojenny z 1914 roku.

Marcin Gac Wójt Gminy w swoim przemówieniu powiedział między innymi: ”Powinniśmy być dumni, że jesteśmy Polakami, cieszyć się z wolności i pamiętać o bohaterach, którzy tę wolność dla nas wywalczyli”

Następnie delegacje: uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, władz gminy, druhów strażaków, Dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole, Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów, Stowarzyszenia „NASZ BOREK”, mieszkańcy poszczególnych miejscowości złożyły wieńce, wiązanki i znicze pod krzyżem upamiętniającym poległych.

Na zakończenie proboszcz parafii Ks. Kan. Szymon Mucha podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości za piękną patriotyczną postawę i udział w uroczystości.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński