Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ewidencyjnym 4, obręb Wólka Bachańska, gm. Gniewoszów wraz z niezbędną infrastrukturą, placem manewrowym i przyłączem.

Treść obwieszczenia