Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV” na terenie dz. ew. 204 z obrębu 140703_2_.0013 Sarnów, gm. Gniewoszów, woj. mazowieckie.


Pełna treść obwieszczenia