Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że powołana została przez Wojewodę Mazowieckiego komisja do szacowania strat w uprawach rolnych. W związku z powyższym informuję producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską powodzi, że termin składania wniosków o szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych upływa z dniem 24 czerwca 2019 r.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty. Producenci którzy mają ubezpieczone swoje uprawy, dołączają kserokopię polisy. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia. Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Mazowieckiego będzie dokonywała szacowania strat w uprawach rolnych.

Producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Gniewoszów, pok. nr 15. Druki wniosków, na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można pobrać w tutejszym urzędzie pok. nr 15 tel. 48 621 50 03 lub wydrukować ze strony internetowej gminy oraz pobrać ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Marcin Szymon Gac
/-/ Wójt Gminy Gniewoszów

Wzór wniosku