Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że IUNG w Puławach ogłosił w V okresie raportowania wystąpienie suszy rolniczej. Na terenie naszej gminy wg wytycznych IUNiG w Puławach można szacować straty spowodowane przez suszę w niżej wymienionych uprawach: zboża jare, zboża ozime, rzepik, rzepak oraz krzewy owocowe.

W związku z powyższym informuję producentów rolnych których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, że od dnia 12 lipca 2019r. można składać wnioski o szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 23 lipca 2019 r.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty. Producenci którzy mają ubezpieczone swoje uprawy, dołączają kserokopię polisy. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia.

Producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Gniewoszów, pok. nr 15. Druki wniosków, na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można pobrać w tutejszym urzędzie pok. nr 15 tel. 48 621 50 03 lub wydrukować ze strony internetowej gminy oraz pobrać ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Marcin Szymon Gac
Wójt Gminy Gniewoszów