Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

o wszczęciu postępowania dotyczące wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn –Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego”

Pełna treść obwieszczenia