Ochrona klimatu – nasza wspólna odpowiedzialność

Zmiany klimatu i ochrona środowiska to jedne z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Czy na takie globalne problemy możemy mieć wpływ? Czy strażacy mogą być strażnikami ochrony klimatu?

Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne. Zmagamy się z suszami, falami upałów, powodziami czy huraganami. Wiele zjawisk pogodowych przybiera na intensywności, pojawiają się anomalie. Skutki te nie tylko niszczą środowisko naturalne, ale również zagrażają życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt. Czy możemy jeszcze coś zrobić w obliczu tak postępujących zmian?

Ochrona klimatu to zadanie, które wymaga współpracy na różnych poziomach – od indywidualnych działań każdego mieszkańca, po wspólne działania sąsiedzkie czy krajowe. Podejmowane są liczne inicjatywy, które z jednej strony przeciwdziałają zmianom klimatu, z drugiej chronią przed skutkami tych zmian. W obu przypadkach niezbędna jest edukacja jak odpowiedzialnie korzystać z dostępnych zasobów Ziemi m.in. wody, powietrza czy gleby oraz jak reagować w obliczu niespodziewanych zjawisk pogodowych.

Dbanie o Zasoby

Każdy poprzez swoje codzienne nawyki może chronić środowisko. Wsparciem w codziennym podejmowaniu decyzji będzie zasada 5 R:

 • Reduce (ograniczaj): zmniejszaj ilość produkowanych odpadów, np. poprzez unikanie jednorazowych produktów.
 • Reuse (używaj ponownie): wykorzystuj ponownie przedmioty, które mogą mieć drugie życie, np. poprzez naprawę i przeróbki.
 • Recycle (recyklinguj): segreguj odpady i oddawaj je do recyklingu.
 • Refuse (odmawiaj): odmawiaj zbędnych opakowań i produktów.
 • Rot (kompostuj): kompostuj organiczne odpady.

Lokalną odpowiedzią na ten globalny problem będzie także ograniczenie jedzenia mięsa i kupowanie produktów prosto od rolnika. Lokalne i sezonowe jedzenie pomaga zmniejszyć ilość odpadów, zminimalizować marnowanie żywności. Korzystając z produktów dostępnych blisko bez długiego łańcucha pośredników wspieramy rozwój naszych społeczności.

Biorąc prysznic, zużywamy mniej wody niż kąpiąc się w wannie. Podobnie zakręcanie kranu, wstawianie pełnej pralki prania, używanie zmywarki i zbieranie deszczówki – wszystko to przyczynia się do dbania o środowisko. Ale nie każdy wie, że do produkcji jednej pary jeansów potrzeba 1 000 litrów wody, a koszulki bawełnianej aż 2 700 l! To tzw. ślad wodny, czyli wskaźnik, który mierzy całkowitą ilość wody słodkiej zużytej do produkcji dóbr i usług.  Na tych danych widać, że używanie ubrań wielokrotnie bądź z drugiej ręki ma przełożenie na ilość zużywanej wody.

Wspólna odpowiedzialność

W przyrodzie wszystko jest ze sobą połączone, dlatego mieszkańcy powinni łączyć siły w realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Od czego zacząć?  Oto przykłady działań, które można realizować na osiedlach i wsiach:

 • kawiarenki naprawcze: miejsca, gdzie można naprawiać zepsute przedmioty,
 • wymiany ubrań i rzeczy: organizowanie wyprzedaży garażowych,
 • upcykling: przedłużanie życia rzeczy np. szycie toreb na owoce ze starych firanek
 • sadzenie roślin: drzewa, krzewy, kwiaty, ogródki deszczowe
 • tworzenie zielonych zakątków, sadzenie łąk kwietnych, domków dla owadów
 • warsztaty ekologiczne: tworzenie ekologicznych gadżetów, kosmetyków z naturalnych surowców, gotowanie z lokalnych produktów.

W każdym z tych elementów lokalność i odpowiedzialność za ochronę przyrody łączy się ze wspólnym spędzaniem czasu i integracją mieszkańców. Pikniki ekologiczne, spotkania z ekspertami czy spacery po lesie nie mają ograniczeń wiekowych. A wręcz przeciwnie sprzyjają integracji międzypokoleniowej.

Reagowanie na Zmiany Klimatyczne

Wsparcie dla straży pożarnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu wpisuje się w szerszy kontekst ochrony klimatu, zapewniając bezpieczeństwo i adaptację do nowych wyzwań. Gmina Gniewoszów realizuje projekt „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dzięki temu strażacy będą mogli skuteczniej i szybciej reagować na zagrożenia będące efektami zmian klimatu, takimi jak pożary, powodzie czy inne katastrofy naturalne.