Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zamieszkałe w woj.mazowieckim,
 • w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60, mężczyźni do 65 roku życia)
 • niepracujące

Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i kobiety.

OFEROWANE WSPARCIE:

 • 3-miesieczne płatne staże (stypendium w wysokości 1550 zł netto)
 • Poradnictwo prawne
 • Doradztwo psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie IPD)
 • Wsparcie coacha i trenera pracy
 • Kursy zawodowe
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o: przesyłanie swojego CV lub mailowego zgłoszenia na adres: power@firr.org.pl lub o kontakt telefoniczny lub osobisty z Biurem projektu:

FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.