Odbiór żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2019 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu: 24.01.2020 r. w godzinach od 9.00-15.00 lub w dniu 27.01.2020 w godzinach od 9.00- 13.00 w świetlicy w Oleksowie.