Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 09 stycznia 2017r. w godzinach 14.45 – 17.45 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.