Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że poszukuje osoby do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Zatrudnienie na umowę zlecenie w wymiarze  6 godzin tygodniowo (3 dni x  2 godziny)

Kwalifikacje niezbędne do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych to posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu:

pracownika socjalnego, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki,  psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, fizjoterapeuty, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji .

Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ulica Lubelska 16 , Gniewoszów Tel. (48) 621 50 03 w. 28