Ogłoszenie

Haftujesz, malujesz, fotografujesz, tworzysz rękodzieło artystyczne

zgłoś się do działu promocji

Wójt Gminy Gniewoszów

zaprasza chętnych twórców rękodzieła

do wystawienia swoich prac

w czasie wystawy

„TWÓRCY ZIEMI GNIEWOSZOWSKIEJ”

Prace należy dostarczyć do dnia 1 grudnia br. do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.