Ogłoszenie

Do dnia 9 sierpnia 2018 r. zostaje przedłużony termin przyjmowania prac w konkursie: „MOJA GMINA W OBIEKTYWIE”

Zapraszamy do udziału!