Ogłoszenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, iż istnieje możliwość dofinansowania usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu NFOŚiGW.

W związku z powyższym każdy rolnik, który posiada odpady z prowadzonej działalności rolniczej może złożyć oświadczenie o ilości posiadanych odpadów.

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące rodzaje odpadów:

  1. folia rolnicza

  2. siatki do balotów

  3. sznurek do balotów

  4. worki po nawozach

  5. worki typu big bag

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w pok. nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2019 r. Wzór oświadczenia jest dostępny jest poniżej oraz siedzibie Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Gniewoszów

/-/ Marcin Szymon Gac