Ogłoszenie

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Ogłoszenie
Załącznik 1. Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza.
Załącznik 2. Oświadczenie kandydata na rachmistrza.
Załącznik 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych.