Ogłoszenie

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej odbędzie się 5 listopada 2021 r. oo godz. 16.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie ul. Konopnickiej 19.