Ogłoszenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, iż istnieje możliwość dofinansowania usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w ramach programu NFOŚiGW.

W związku z powyższym każdy rolnik, który posiada odpady z prowadzonej działalności rolniczej i jest zainteresowany nieodpłatnym przekazaniem, proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy Gniewoszów pod numerem telefonu 48 621-50-03 wew.24 do dnia 18.05.2022 r.

Odebrane mogą być następujące frakcje odpadów:

  • folia rolnicza (czarno-biała, tunelowa, okrywowa)
  • sznurki i siatki do balotów
  • worki po nawozach, folia po sianokiszonce
  • worki typu big-bag
  • Zbiórka w PSZOK w Oleksowie w/w odpadów odbędzie się 1-2 czerwca 2022 r. w godz. 8.00 do 14.00

Wójt Gminy Gniewoszów

 Marcin Szymon Gac