OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców, iż od dnia 06 marca 2023 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, będzie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów wymiana wodomierzy w miejscowościach Podmieście i Regów Stary. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.

Możliwe przerwy w dostawie wody.

Tel. 48 62150003 e-mail gmina@gniewoszow.pl