OGŁOSZENIE

Dnia 27. 04. 2023 r. został ogłoszony nieograniczony przetarg na budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole. Na realizację zadania Gmina Gniewoszów otrzymała promesę wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 5.000.000,00 PLN.