Ogłoszenie

Informujemy, iż w dniu 15 września 2023 r. mija termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Przypominam również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie, a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska