Ogłoszenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, iż istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania folii rolniczych (czarnych czarno-biała, tunelowych, po sianokiszonce), worków typu big -bag oraz worków po nawozach firmie P.P.H.U. KORNEX Kornelia Mróz Korzeniów 80, 08-504 Ułęż.

W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają w/w odpady z prowadzonej działalności rolniczej i są zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem, proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Gniewoszów pod numerem telefonu 48 621-50-03 wew. 22 do dnia 17.11.2023r.