Ogłoszenie o treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Stosownie do § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) informuję, że w dniu 1 sierpnia 2019r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu zostanie sprawdzona sprawność funkcjonowania akustycznego systemu ostrzegania /syren alarmowych/ poprzez wyemitowanie 3 minutowego modulowanego dźwięku „ogłoszenie alarmu”.

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac