OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Gmina Gniewoszów  ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane obejmujące remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie, przy ul. Konopnickiej 19, termin wykonania robót: data rozpoczęcia: 26/06/2017 data zakończenia: 25/08/2017
Termin składania ofert: 12/05/2017, godzina: 12:00.

Pełna treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przedmiary robót, dostępne pod adresem: http://www.bip.gniewoszow.pl/index.php?id=85