Ogólnopolska konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„ROŚLINY JAGODOWE 2017”
NAUKA – PRAKTYCE
30 marca 2017 roku
(Kinoteatr Polonez w Skierniewicach)

Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 10/7” ma na celu przekazanie najnowszych wyników badań realizowanych w Instytucie Ogrodnictwa w zakresie uprawy porzeczki, maliny i truskawki, a także innych, mniej znanych gatunków krzewów jagodowych. W programie są przewidziane również referaty z dziedziny ekonomiki, produkcji oraz rynku materiału szkółkarskiego i owoców roślin jagodowych, wygłaszane przez zaproszonych ekspertów. Konferencja „ROŚLINY JAGODOWE 10/7” będzie okazją do wymiany poglądów przez plantatorów, pracowników z różnych ośrodków naukowych oraz przedstawicieli służb doradczych i firm pracujących na potrzeby producentów roślin jagodowych.

Serdecznie zapraszamy!