OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ PT.”MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”-ELIMINACJE GMINNE

1 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie zostały przeprowadzone eliminacje gminne XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jest to konkurs mający na celu popularyzację wśród młodzieży wiadomości o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W turnieju udział wzięli członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gniewoszów.

Konkurs przeprowadzony został w trzech grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W eliminacjach gminnych, które otworzył Marcin Gac – Wójt Gminy Gniewoszów uczestniczyło 29 młodych strażaków, prezentując bardzo wysoki poziom wiedzy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki, które wręczyła Sekretarz Gminy Pani Izabela Kierasińska. Zwycięzcy pierwszych pięciu miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali dodatkowo dyplomy uznania, a swoje umiejętności zaprezentują podczas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym. Wśród nich są:

I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV

1. Jan Majchrzak – MDP OSP Gniewoszów

2. Zuzanna Ornat – MDP OSP Gniewoszów

3. Nikodem Wrzal – MDP OSP Wysokie Koło

4. Jakub Kopiński – MDP OSP Gniewoszów

5. Zofia Kunina – MDP OSP Wysokie Koło

II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII

1. Daria Karpińska – MDP OSP Gniewoszów

2. Nikola Rokita – MDP OSP Gniewoszów

3. Mikołaj Kopiński – MDP OSP Gniewoszów

4. Oliwia Bachanek – MDP OSP Gniewoszów

5. Aleksandra Arażna – MDP OSP Gniewoszów

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

1. Kacper Różycki – MDP OSP Wysokie Koło

2. Patryk Kopania – MDP OSP Wysokie Koło

3. Oskar Chabros – MDP OSP Wysokie Koło

4. Bartosz Maraszek – MDP OSP Wysokie Koło.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju, jak również opiekunom MDP OSP – Pani Ewelinie Molendzie, Panu Filipowi Kopani oraz Panu Łukaszowi Dziosie za doskonałe przygotowanie merytoryczne młodzieży.

Serdeczne podziękowania kierujemy także do Dyrekcji Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Wysokim Kole za współpracę i pomoc w organizacji konkursu. Zwycięzcom eliminacji gminnych XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Agnieszka Juchniewicz