OSP Wysokie Koło wkrótce z nowym samochodem ratowniczo – gaśniczym

     W dniu 23 maja 2024r. Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o., której przedmiotem jest zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole.

     Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów „Sprzęt i infrasturuktura do celów zarzadzania klęskami i katastrofami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

     Wartość samochodu pożarniczego wynosi 1 169 976,00 zł. Na to zadanie Gmina Gniewoszów pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 922 355,00 zł oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” w kwocie 40 000,00 zł.